Slikkerveers Christelijk Mannenkoor

In het najaar van 1932 werd door de jongelingsvereniging van de in opbouw zijnde Hervormde Kerk van Slikkerveer een jaarfeest gevierd.
Uit de leden was een dubbelkwartet samengesteld, dat op de feestavond enkele liederen ten gehore bracht.
Dit optreden sloeg zo aan, dat men besloot een poging te doen een mannenkoor op te richten.
Zo kwamen op 17 januari 1933 17 mannen bijeen om spijkers met koppen te slaan. Het meest enthousiast was dirigent Piet Brouwer en slaakte de onsterfelijke kreet:

'Mannen, laten we gaan zingen'.

Men besloot op 26 januari 1933 de officiële oprichtingsvergadering te houden. Het mannenkoor verzorgde in de beginjaren diverse koffieconcerten, koor- en orgelavonden en deed (met groot succes) mee aan diverse concoursen.
Verder werden er concerten verzorgd in zieken- en verpleeghuizen en verleende het medewerking aan zondagavondzangdiensten.

Al die jaren heeft het koor slechts vier dirigenten gehad t.w. Piet Brouwer, Bram Sintnicolaas, Andries Noordegraaf en Everhard Zwart. Het koor staat nu al weer een tijdje onder leiding van Willem Nijhof.

Vele jaren werd er gerepeteerd in de bovenzaal van de Churchillschool, later in de benedenzaal van de Christus is Koning Kerk, vervolgens in de Irenekerk, de aula van het Gemini College en sinds mei 2001 in 'De Kern', Stadhoudersweg 29 te Ridderkerk-Slikkerveer.

Het mannnenkoor heeft drie CD's uitgebracht. Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum de CD 'All ye nations', in 1999 de zeer veel verkochte CD 'Zie de zon'.
Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum werd de CD 'Slikkerveers Christelijk Mannenkoor - 75 jaar in concert' uitgebracht.
Daarnaast zijn er ook een aantal CD's gemaakt in samenwerking met andere koren.

Belangrijke bron van inkomsten zijn twee acties, t.w. de oud papier actie en, met Sint Nicolaas, de boterletteractie.
Eén keer per jaar wordt er een gezellige avond georganiseerd en om de twee jaar gaat het koor een dag uit.
Naast de wekelijkse repetities dus genoeg andere activiteiten.